Rural Explorer

Rural Explorer -hankkeessa koottiin Kaakkois-Suomen maaseudun matkailuyritysten käyttöön alueen historiaan ja nykypäivään liittyviä kiinnostavia ja yllättäviä tarinoita sekä yhdistettiin niihin paikkatietoa. Matkailuyrityksiä aktivoitiin monipuolistamaan matkailijoille suunnattua sisältötarjontaansa yhdistämällä tuotteisiinsa ja palveluihinsa tarinallisuuden avulla kulttuurin, historian ja luonnon elementtejä. Hankkeessa pyrittiin kulkemaan aiemmin vähemmän tuntemattomia polkuja ja tarjottiin matkailijalle löytämisen mahdollisuus. Samalla vahvistettiin alueen identiteettiä vesireittien, rajan ja monimuotoisen kulttuurihistorian seutuna.

Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä olivat tarinamateriaalin kokoaminen, tarinoiden jatkotyöstäminen matkailullisesti hyödynnettävään muotoon sekä maaseudun matkailuyritysten innostaminen tarinoiden hyödyntämiseen tuotteissaan. Keskeiset kohderyhmät olivat Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maaseutualueiden matkailu- ja ohjelmapalveluyritykset sekä muut matkailusta hyötyvät tai sen kehittämisestä kiinnostuneet yhteisöt.

Tavoitteena oli Kaakkois-Suomen maaseudun kulttuurimatkailutarjonnan monipuolistaminen ja kiinnostavien, tarinallisten matkakohteiden tarjoaminen maaseudun tutkimusmatkailijoille.

Tälle sivustolle kootut Rural Explorerin tuottamat aineistot ovat vapaasti hyödynnettävissä, kun lähde ja kunkin aineiston tekijätiedot on asianmukaisesti ilmoitettu.

Rural Explorer -hankkeen toteuttivat Humanistinen ammattikorkeakoulu ja LAB-ammattikorkeakoulu 1.11.2017 – 31.5.2020. Hankkeen rahoittaja 80 % rahoitusosuudella oli Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto/Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

Lisätietoja: Juha Iso-Ahojuha.iso-aho@humak.fi, 0400 349 202